Teatr Społeczny Biuro Rzeczy Osobistych w Gdyni Przekaż 1% podatku

Zostań Darczyńcą

Twoja darowizna pomoże nam m.in. finansować rehabilitację i wsparcie dziecka, dorosłej osoby z niepełnosprawnością intelektualną w specjalistycznych placówkach prowadzonych przez PSOUU i przyczynić się do przygotowania ich do samodzielnego życia i integracji społecznej.

więcej informacji

O nas

Teatr Społeczny Biuro Rzeczy Osobistych to gdyńska grupa teatralna, której aktorami są osoby niepełnosprawne intelektualnie. Teatr, który tworzą, to nie tylko terapia, ale także działalność artystyczna otwarta na spotkania z publicznością.

Teatr BRO w roku 1998 założył i do dnia dzisiejszego prowadzi pan Zbigniew Biegajło.

O_nas

Działalność Teatru Biuro Rzeczy Osobistych wpływa na aktywizację artystyczną osób niepełnosprawnych i zapobiegają ich wyłączeniu z aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Niepełnosprawni aktorzy mają możliwość realizowania własnych pasji w godnych warunkach, na wysokim poziomie pod okiem specjalisty. Teatr BRO jest dowodem na to, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą w osiągnięciu wysokiego poziomu pracy artystycznej. Aktorzy w ten sposób pracują na swój nowy wizerunek osób aktywnych i twórczych. Wzrasta wśród nich poziom poczucia własnej wartości, wypracowują nawyki wykorzystywania własnych możliwości, poszukują własnych mocnych stron. Projekty grupy BRO usprawniają społecznie osoby niepełnosprawne intelektualnie, tworzą im możliwość pełnienia nowych ról społecznych.

Bezpieczna przestrzeń teatralna tworzy dla niepełnosprawnych aktorów możliwość przećwiczenia sytuacji, w których samodzielnie podejmują decyzje i wyrażają swoje opinie. W ten sposób wpływają na własny rozwój i pozyskują nowe umiejętności.

O_nas

Praca zespołu BRO udowadnia jak ogromną moc posiada teatr. Aktor Radosław Krzyżowski w jednym z wywiadów powiedział: "Może to trywialne, ale w teatrze nie zawsze chodzi o sam spektakl. Czasami ważniejsze jest spotkanie." I właśnie to spotkanie w przypadku Teatru BRO jest niezwykle ważne. Buduje on płaszczyznę umożliwiającą współpracę między różnymi środowiskami. Grupa BRO udowadnia, że teatr jest medium, które pozwala poznać osoby niepełnosprawne intelektualnie jako ludzi wrażliwych, twórczych i zdolnych.

O nas

Największym sukcesem Teatru BRO jest zdolność łączenia funkcji artystycznej i terapeutycznej. I z tego połączenia wyrasta to, co stanowi o specyfice zespołu - jego społeczny charakter. Aktorzy zespołu BRO nie tylko chcą brać, ale może przede wszystkim dawać, proponować siebie, swoją wrażliwość.Nasi Przyjaciele i Sponsorzy:

Dołącz do nas!

Dziękujemy naszym przyjacielom i sponsorom