Teatr Społeczny Biuro Rzeczy Osobistych w Gdyni Przekaż 1% podatku

Projekty / Bez Maski

Projekt BEZ MASKI realizowany we współpracy z trójmiejską grupą Implus.

Zadaniem projektu Bez Maski jest poszerzenie gdyńskiej oferty w zakresie integracji środowiska osób niepełnosprawnych z młodzieżą szkolną, przygotowanie społeczeństwa do wzajemnej akceptacji, otwartej postawy i współpracy. Młodzież, która zazwyczaj spotyka się z teatrem z jego instytucjonalnym charakterem będzie miała możliwość poznać jego społeczny wymiar. Przenikanie się świata osób niepełnosprawnych i młodzieży pełnosprawnej łagodzi nastroje, porządkuje emocje, po prostu zbliża ludzi, którzy mogą stanąć naprzeciw siebie bez maski. Zazwyczaj osoby niepełnosprawne realizują i prezentują efekty swojej pracy we własnym środowisku i na swój użytek. Podobnie rzecz ma się ze środowiskiem szkolnym. Nasz projekt zakłada współpracę w przestrzeni działań twórczych. Stereotypowo postrzegana młodzież niepełnosprawna będzie miała szansę nie tylko realizować swoje pasje, ale przede wszystkim wspólnie z młodzieżą sprawną kształtować pozytywne relacje.

W trakcie trwania projektu przeprowadzony zostanie cykl warsztatów teatralnych, w efekcie których powstanie autorski spektakl oparty na pomysłach uczestników. Jego prezentacja nastąpi na Pomorskim IM+ Teatralnym (robocza nazwa) w Sopocie oraz na organizowanych przez PSOUU Koło w Gdyni kameralnych spotkaniach podsumowujących projekt.

Projekt BEZ MASKI, realizowany w okresie 15.01.2015-31.12.2015, dofinansowany został ze środków Urzędu Miasta Gdynia w ramach zadania: Aktywizacja społeczna, integracja, likwidacja barier w komunikowaniu.