Teatr Społeczny Biuro Rzeczy Osobistych w Gdyni Przekaż 1% podatku

Projekty / Człowiek człowiekowi

Projekt Człowiek człowiekowi jest eksperymentem artystycznym angażującym niepełnosprawnych intelektualnie aktorów Teatru BRO i profesjonalnych twórców teatru. Efektem zderzenia tych dwóch światów będzie spektakl, który stawia pytania w kontekście eugeniki. Zgodnie z jej założeniami zdolni, piękni i bogaci powinni płodzić więcej dzieci, a obarczonym genetycznie należy zabronić posiadania potomstwa. Dramat będzie konstrukcją teatru w teatrze, a zespół BRO pracujący nad sztuką centralną osią dramaturgii. W trakcie pracy nad spektaklem jedna z bohaterek dramatu, którą kreuje niepełnosprawna aktorka, zachodzi w ciążę. Będzie to opowieść o jej losie i skomplikowanej sytuacji rodzinnej. Projekt Człowiek człowiekowi stawia pytania dotyczące praw człowieka, jego samostanowienia, podejmowania decyzji i poszanowania ich konsekwencji. Projekt jest nową inicjatywą budowania otwartej postawy wobec różnorodności ludzi. Ukazane dwa światy teatru stawiają pytania dotyczące praw osób niepełnosprawnych, poszukiwania płaszczyzny współpracy, dialogu i własnego miejsca w społeczeństwie.

Dramaturg Radosław Paczocha napisał autorski scenariusz na potrzeby spektaklu. Jedną z głównych ról zagrają Aleksandra Nieśpielak oraz Krzysztof Grabowski (Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach) wraz z aktorami Teatru BRO. Reżyserię spektaklu powierzono Iwonie Siekierzyńskiej, scenografię – Izabeli Stronias, kompozycję muzyczną – Marzenie Majcher – Wojciechowskiej. Spektakl będzie grany na trójmiejskich scenach teatralnych w listopadzie 2015r. Projekt zakończony zostanie debatą na temat praw osób niepełnosprawnych i ich roli w życiu społecznym i zawodowych z udziałem zaproszonych gości. Spotkanie będzie moderowane przez wykładowcę Uniwersytetu Gdańskiego dr Dorotę Krzemińską.

Projekt Człowiek człowiekowi, realizowany w okresie czerwiec - listopad 2015, dofinansowany został z funduszy Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2015.

Kultura dostępna